8 december, 2017

Crowdfunding mot ett sjukt system

Var med i crowdfunding mot ett sjukt system! Genom att sätta in ett valfritt bidrag på Indile Juristbyrås bankgiro 157-4011 eller Swish 123 399 12 62 kan du hjälpa de som trots att de är sjuka måste processa mot Försäkringskassan för att kunna ges förutsättningar att bli friska. Det är ett sjukt system! Märk inbetalningen FK och om du lägger till din e-postadress kommer du få regelbundna uppdateringar om hur det går! Bidragen går till Indile Juristbyrås arbete som juridiskt ombud i de ärenden om sjukpenning byrån får. Tack för ditt bidrag! Nedan följer en kort bakgrund till detta crowdfundingprojekt.

Susanna Eriksson, jurist och grundare av Indile Juristbyrå


Bakgrund

Den 1 december läste jag (Susanna Eriksson, jurist och grundare av Indile Juristbyrå) ytterligare ett vittnesmål om de orimliga och rättsvidriga konsekvenserna av Försäkringskassans beslut om sjukpenning. Det blev droppen som fick bägaren att rinna över och jag skrev följande på Twitter:

Tänk om vi skulle gå ihop ett antal jurister och börja driva fall i domstolarna, pro bono? För vi minns väl rättskällelära och normhierarki? Regeringens direktiv till Försäkringskassan är underordnade socialförsäkringsbalkens bestämmelser. Pro bono såklart eftersom Sverige är SÄMST på att ge ekonomiskt stöd till den som vill processa mot det allmänna. Equality of arms, någon. Jag är seriös alltså och hoppas att andra jurister hänger på. Den som behöver hjälp med att överklaga beslut från FK kan höra av sig till info@indile.se så ska jag göra vad jag kan. Jag kommer inte kunna hjälpa alla men det jag kan det måste jag göra. Det här går inte längre.

Det fick en hel del uppmärksamhet och jag har redan fått in flera ärenden från människor som behöver hjälp med att överklaga sina beslut och processa mot Försäkringskassan. Vill du processa mot det allmänna i Sverige gäller typiskt sett inte rättsskyddet i din hemförsäkring och du kan oftast inte heller få rättshjälp. Kort sagt, du får betala dina kostnader för ett juridiskt ombud själv. De flesta kan naturligtvis inte detta och särskilt inte den som varit sjukskriven under lång tid.

Läs mer om dessa viktiga frågor hos Solrosuppropet, en ideell förening som sprider kunskap om de allmänna försäkringarna och granskar och kritiserar regeringens, riksdagens och myndigheternas arbete kring dessa frågor.

Kontakt

info@indile.se

08-42 88 200

Indile Juristbyrå på Facebook

Indile Juristbyrå på Instagram