VÄLKOMMEN

Indile Juristbyrå erbjuder juridisk rådgivning åt privatpersoner och företag. Självklart representerar vi också dig i en eventuell rättsprocess. Juridisk rådgivning behöver de flesta av oss någon gång i livet. För företag är det viktigt med juridisk kompetens när avtal ska skrivas. Hos Indile Juristbyrå får du kvalificerad juridisk rådgivning och kompetent och lojal juridisk representation – vi står på din sida! Vi har specialistkompetens när det kommer till våld i nära relation. Hör av dig för ett kostnadsfritt första telefonsamtal eller mail!

rättsområden

Brottmål

Har du blivit utsatt för brott, till exempel misshandel eller sexualbrott, har du i vissa fall rätt till målsägandebiträde. Indile Juristbyrå åtar sig uppdrag som målsägandebiträde och kostnaden betalas av staten. Som målsägandebiträde står vi på din sida som ett stöd genom hela rättsprocessen och tar hand om skadeståndsfrågan.

Allmän juridik

De flesta behöver juridisk hjälp någon gång i livet, oavsett om det handlar om skilsmässa och separation, vårdnad, arv och testamente, köp- och boendefrågor, kontakter med socialtjänst och försäkringskassa eller för att få sina rättigheter tillgodosedda från det allmänna. Indile Juristbyrå ger dig goda juridiska råd och är måna om att alltid förklara juridiken på ett tydligt sätt så att du som klient känner dig trygg med vad som gäller och får den bästa möjliga lösningen på ditt problem.

Affärsjuridik

Inte sällan behöver företag och företagare juridisk kompetens som kan bistå vid affärer och i händelse av tvist. Genom god juridisk rådgivning och affärsjuridiska tjänster (till exempel olika avtal, aktiebolagsrätt och så vidare) vill Indile Juristbyrå bistå dig så att dina affärer går bättre och tvister förebyggs och löses på bästa möjliga sätt.

Om Indile Juristbyrå

Indile Juristbyrå

grundades 2017 av juristen Susanna Eriksson. Susanna tog sin juristexamen vid Umeå universitet 2010 och har sedan dess och fram till hösten 2016 varit verksam där som forskarstuderande och lärare, framför allt inom straffrätt. Detta ger henne både bredd och djup i sina juridiska kunskaper och också en god förståelse för hur olika juridiska områden hänger ihop i praktiken. Susanna är också en van föreläsare och debattör om frågor som rör juridik, brott, genus och jämställdhet. Vi sitter i trevliga lokaler på Södermalm i Stockholm, ett stenkast från Södra Station. Att ta sig hit är lätt. Indile Juristbyrå verkar främst i Stockholmsområdet men tar självklart uppdrag i hela landet. På Indile Juristbyrå är du som klient i fokus. Ett första telefonsamtal eller mail är alltid kostnadsfritt. Självklart hjälper vi dig som privatperson att reda ut dina möjligheter att få rättsskydd eller rättshjälp för att täcka kostnaden för våra tjänster. Med stort engagemang, empati och kunnighet står Susanna vid din sida och jobbar för dig!

Kontakt

Susanna Eriksson
Susanna Eriksson

Besöks- och postadress

Fatburs Brunnsgata 30
118 28 Stockholm